Käyttöehdot


Sivuston käyttö

Simgo Oy Ab antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistosta ottamissaan kopioissa. Tämän sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Simgon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Simgo Oy Ab:llä. Simgon toiminimi ja logo ovat Simgon suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä. Simgon logoa ei saa käyttää sivustossa ilman Simgon suostumusta.

Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, käyttäjän oikeus käyttää tätä sivustoa päättyy. Jos Simgo nimenomaisesti kehottaa asiakasta lataamaan tai tulostamaan tietoja tämän sivuston alasivuilla, niiden käyttö ja julkinen esittäminen on sallittua.

Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuut

 Simgon verkkosivustot ja niiden sisältö on Simgon sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. Simgo on pyrkinyt varmistamaan sivustonsa tietosisällön oikeellisuuden. Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto toimitetaan kuitenkin sellaisenaan sitoumuksetta. Simgon tuotteita ja palveluja koskevat velvollisuudet määräytyvät niiden sopimusten mukaan, joiden perusteella tuotteet tai palvelut toimitetaan. Simgo pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tämän sivuston aineistoon. Simgo ei vastaa sivuston käyttämisestä, toimimisesta tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

Linkit muille verkkosivustoille

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of ​ Suomi, without regard to its conflict of law provisions.

Simgon sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tämän sivuston linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Simgo ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmansien osapuolten sivustoja eikä valvo kyseisiä sivustoja tai niiden sisältöä tai ole vastuussa niistä. Siirtyessään tämän sivuston linkkien kautta johonkin kolmannen osapuolen sivustoon käyttäjä toimii täysin omalla vastuullaan. 

Linkittäminen tähän sivustoon

Sivuston, jossa on linkki Simgon verkkosivustoon, on täytettävä seuraavat edellytykset:

  • Sivustoon voi lisätä linkkejä Simgon sivuston sisältöön, mutta Simgon sivuston sisältöä ei saa kopioida sivustoon.
  • Simgon sivuston sisältöä ei saa käyttää selain- tai kehyskäyttöympäristön sisältönä.
  • Sivusto ei saa sisältää väitteitä siitä, että Simgo tukisi sivustoa tai siihen liittyviä tuotteita.
  • Sivusto ei saa sisältää vääriä tietoja sivuston suhteesta Simgo:n eikä saa sisältää virheellisiä tietoja Simgon tuotteista tai palveluista.

 

Käyttäjän suostumukset

Lähettämällä materiaalia jollekin Simgon palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Simgon verkkosivuston välityksellä, käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että

a) lähetetty aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;

b) aineisto ei sisällä viruksia tai muita epäpuhtaita tai tuhoavia ominaisuuksia;

c) aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa se Simgolle ja että Simgo voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta.

Simgo ei vastaanota luottamuksellisia tai omistusoikeudellisesti suojattuja tietoja tämän sivuston välityksellä. Kaikkea käyttäjän tälle sivustolle siirtämää tai välittämää aineistoa, tietoja ja muuta viestintää pidetään ei-luottamuksellisena ja tekijänoikeuksista vapaana aineistona. Simgolla on oikeus vapaasti kopioida, julkaista, jakaa, sisällyttää ja muutoin käyttää tätä viestintää ja kaikkia siihen sisältyviä tietoja, kuvia, ääniä, tekstejä ja muita tietoja mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjän palvelujen tilaamisen yhteydessä välittämiä henkilötietoja käsitellään Simgon yksityisyydensuojaperiaatteiden mukaisesti. Käyttäjä ei saa lähettää tai siirtää tälle sivustolle mitään lainvastaista, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, epäsiveellistä, pornografista tai muuta lainvastaista aineistoa.

 

Yleistä

Simgo voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tämän sivun. Käyttäjän on syytä aika ajoin tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta, koska käyttöehdot sitovat sivuston käyttäjiä. Tämän sivuston jollakin sivuilla nimenomaisesti mainitut juridiset varaumat tai ehdot voivat saada etusijan suhteessa näihin käyttöehtoihin.

 

Ota yhteyttä

Jos teillä on kysyttävää meidän käyttöehdoista olkaa yhteydessä:

Ystadinkatu 3
Tammisaari
10600 Suomi